روغن بهران بردبار 150

10,500,000تومان

روغن دنده صنعتی بهران بردبار 150 دارای نقطه ریزش 18- و نقطعه اشتعال 234+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث می شود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. روغن دنده صنعتی بهران بردبار 150 یکی از بهترین روغن های صنعتی در زمینه روانکاری دنده ها و به دلیل اثر کاهش فشار (EP) در دنده های بسیار بارگیری شده که در جعبه دنده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید
بهران بردبار 150

روغن بهران بردبار 150

10,500,000تومان