به طور کلی روغن های صنعتی و روغن هایی که در ماشین مورد استفاده قرار میگیرد، از دو جزء اصلی تشکیل میشوند:

  1. روغن پایه
  2. مواد افزودنی

روغن پایه:

از پالایش نفت خام بدست می اید و باید مراحل زیر را طی کند.

1.تقطیر اتمسفریک

2.تقطیر در خلاء

3.برج روغن

افزودنی ها :

روغن پایه ویژگی های لازم را برای استفاده در صنعت و خودرو را ندارد از این رو موادی بر اساس فرمول هایی که سازنده برای رسیدن به انچه استاندارد تعیین کرده به روغن اضافه میشود.

برخی از این مواد افزودنی برای بهبود مشخصات مختلف روغن به قرار زیرند:

  1. بهبود شاخص گرانروی
  2. ضد اکسیداسون
  3. ضد سایش
  4. ضد خورندگی و ضد زنگ زدگی
  5. ضد کف و ….

این مواد در واحدی به نام مخلوط کن یا (blending) به روغن های صنعتی اضافه می شوند.

نمایش 1–12 از 419 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن بهران مقاوم 68(بشکه)

روغن بهران مقاوم 68(بشکه) ، روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار می باشد و استفاده از آن در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد، پیشنهاد می شود.

روغن بهران بردبار PG 680 (بشکه)

روغن بهران بردبار PG 680 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PG 460 (بشکه)

روغن بهران بردبار PG 460 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PG 220 (بشکه)

روغن بهران بردبار PG 220 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PG 320 (بشکه)

روغن بهران بردبار PG 320 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PG 150 (بشکه)

روغن بهران بردبار PG 150 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود. 

روغن بهران بردبار PS 1000 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 1000 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PS 680 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 680 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.

روغن بهران بردبار PS 460 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 460 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. 

روغن بهران بردبار PS 320 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 320 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. 

روغن بهران بردبار PS 220 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 220 (بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. 

روغن بهران بردبار PS 150 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 150 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.