گریس پارس شاسی

3 کالا

گریس پارس شاسی چیست؟

گریس یک روانکار جامد است که در مواقعی که امکان استفاده از روغن فراهم نباشد مورد استفاده قرار میگیرد. گریس پارس شاسی به عنوان گریس معمولی در بازار وجود دارد و از جنس پایه کلسیم تولید شده است.

موارد کاربرد پارس گریس شاسی

از پارس گریس شاسی میتوان در کلیه اتصالات استفاده کرد و مصارف زیادی دارد و کاربرد آن را میتوانیم در روانکاری شاسی خودروها مشاهده کنیم.

گرید (درجه)↓ نوع تغلیظ کننده

نفوذپذیری کارکرده در c˚ 25

mm/10

نقطه قطره ای شدن c˚ رنگ

دمای عملیاتی

c˚

استاندارد

DIN51502

روش آزمون ←

ASTM

D-3340

ASTM

D-217

ASTM

D-2265

………. ………. ……….
2 NLGI

كلسيم

265-295 95 قهوه اي تيره 20- تا 60 K2C-20
3 NLGI

كلسيم

220-250 95 قهوه اي تيره 20- تا 60 K3C-20
فیلتر محصولات نمایش همه 3 نتایج
دسته های محصولات
قیمت محصولات:
برندهای محصولات
بسته بندی