روغن دنده صنعتی

38 کالا

 • بهران بردبار 68 بشکه

  بهران بردبار 68 (بشکه)

  8,000,000تومان
  بهران بردبار68، دارای درجه ی گرانروی 68 در دمای 40 درجه ی سانتی گراد و شاخص گرانروی 8.5 و نقطه اشتعال 224+ ونقطه ریزش -24 میباشد که میتوانید در قسمت مشخصات فنی مشاهده کنید.از روغن بهران بردبار، میتوان برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان های ساده در گستره دمایی 9- تا 100 درجه سانتیگراد نیز استفاده کرد.
 • بهران بردبار PG 320

  روغن بهران بردبار PG 320 بشکه

  بهران بردبار PG، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های مارپیچی و دنده های صنعتی تحت بار سنگین در گستره دمایی 30- تا 150 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود. توجه: این روغن با روغن های پایه معدنی و سینتتیک پایه پلی…
 • بهران بردبار PG 150

  روغن بهران بردبار PG 150 بشکه

  بهران بردبار PG، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه  سینتتیک ( PAG ) و مواد افزودنی پیشرفته و برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های مارپیچی و دنده های صنعتی تحت بار سنگین در گستره دمایی 30- تا 150 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود. توجه: این روغن با روغن های پایه معدنی و سینتتیک پایه پلی…
 • بهران بردبار PS 150

  بهران بردبار PS 150

  از روغن های دنده صنعتی بهران بردبار PS، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان های در گستره دمایی 30- تا 120 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
 • روغن دنده بهران بردبار 220

  بهران بردبار PS 220

  از روغن های دنده صنعتی بهران بردبار PS، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان های در گستره دمایی 30- تا 120 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود.
 • بهران بردبار 150

  روغن دنده صنعتی بهران بردبار 150

  10,100,000تومان
  روغن دنده صنعتی بهران بردبار 150، دارای نقطه ریزش 18- و نقطعه اشتعال 234+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث میشود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. روغن دنده صنعتی بهران بردبار 150، یکی از بهترین روغن های صنعتی در زمینه روانکاری دنده ها و به دلیل اثر کاهش فشار (EP) در دنده های بسیار بارگیری شده در جعبه دنده ها مورد استفاده قرار میگیرد.
 • 1%
  روغن دنده صنعتی Shell omala

  روغن دنده صنعتی Shell Omala Tivela S 150

  5,100,000تومان
  نام قبلی محصول:Shell Tivela S روغن Omala S4 WE 150(Shell)، دارای درجه گرانروی 136 در 40درجه سانتی گراد و گرانروی 22.5 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 268+ و نقطعه ریزش 42- میباشد همیچنین شما میتوانید برای مشاهده دقیق مشخصات فنی این محصول به سربرگ مشخصات فنی مراجعه فرمایید. روغن Omala S4 WE 150، یک روغن دنده صنعتی مصنوعی پیشرفته است. روغن دنده Omala S4…
 • 1%
  روغن دنده 460

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GXV 460

  5,500,000تومان
  روغن دنده Omala S4 GXV 460، دارای درجه گرانروی 460 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 53 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 240+ و نقطعه ریزش 42- میباشد. همیچنین شما میتوانید برای مشاهده دقیق مشخصات فنی این محصول به سربرگ مشخصات فنی مراجعه فرمایید. روغن دنده  Omala S4 GXV 460، شرکت Shell، توسط زیمنس AG تایید شده است و در شرایط سخت کاری…
 • 2%
  روغن دنده صنعتی اومالا

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GXV 320

  5,000,000تومان
  روغن دنده Omala S4 GXV 320، دارای درجه گرانروی 320 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 37 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 240+ و نقطعه ریزش 42- میباشد. همیچنین شما میتوانید برای مشاهده دقیق مشخصات فنی این محصول به سربرگ مشخصات فنی مراجعه فرمایید. روغن دنده  Omala S4 GXV 320، شرکت Shell، توسط زیمنس AG تایید شده است و در شرایط سخت کاری…
 • 2%
  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 gxv 220

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GXV 220

  4,900,000تومان
  روغن دنده Omala S4 GXV 220، دارای درجه گرانروی 220 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 30 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 240+ و نقطعه ریزش 42- میباشد. همیچنین شما میتوانید برای مشاهده دقیق مشخصات فنی این محصول به سربرگ مشخصات فنی مراجعه فرمایید. روغن دنده  Omala S4 GXV 220، شرکت Shell، توسط زیمنس AG تایید شده است و در شرایط سخت کاری…
 • 2%
  روغن دنده 680

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 680

  2,250,000تومان
  روغن Omala S2 GX 680، دارای درجه گرانروی 680 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 42.1 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 250+ و نقطعه ریزش 9- میباشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از…
 • 3%
  روغن Shell 460

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 460

  1,950,000تومان
  روغن Omala S2 GX 460، دارای درجه گرانروی 460 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 30.6 در 100 درجه سانتی گراد می باشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از جمله ظرفیت حمل بالا، محافظت در برابر میکروپیتینگ و سازگاری…
 • 3%
  روغن shell 320

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 320

  1,750,000تومان
  روغن Omala S2 GX 320، دارای درجه گرانروی 320 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 24.4 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 250+ و نقطعه ریزش 15- میباشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از…
 • 3%
  روغن دنده omala 220

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 220

  1,700,000تومان
  روغن Omala S2 GX 220، دارای درجه گرانروی 220 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 19 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 240+ و نقطعه ریزش 18- میباشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از…
 • 3%
  روغن دنده Shell Omala 150

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 150

  1,600,000تومان
  روغن Omala S2 GX 150، دارای درجه گرانروی 150 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 14.8 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 240+ و نقطعه ریزش 24- میباشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از…
 • 1%
  روغن دنده صنعتی Shell omala

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 GX 100

  1,510,000تومان
  روغن Omala S2 GX 100، دارای درجه گرانروی 100 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی 11.3 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 230+ و نقطعه ریزش 24- میباشد. روغن های Shell Omala S2 GX، مناسب برای روغن کاری گیربکس های سنگین صنعتی می باشد و همچنین روغن هایی با فشار و کیفیت بالا هستند.  روغن های Shell Omala S2 GX، دارای قابلیت هایی از…

روغن دنده صنعتی

تنوع بالای ماشین الات صنعتی و نحوه استفاده از آنها باعث شده تا نگهداری از انها در هر شرایط مهم باشد. به طور کلی ماشین آلات صنعتی به دو دسته متحرک و ثابت قابل تقسیم هستند. در ماشین‌های ثابت، تحرک در درون موتور آنها صورت می‌گیرد.

روغن دنده صنعتی

روغن‌های صنعتی انواع مختلفی را شامل می‌شوند اما برای استفاده از انها در چرخ دنده‌ها به دونوع خلاصه می‌شوند. باید از آنها در صنایع استفاده نمود تا بهره‌وری شما از دستگاه‌ها بیشتر شود و بتوانید به راحتی از آنها استفاده کنید.

روغن دنده صنعتی چیست؟

به طور کلی از روغن‌های صنعتی استفاده‌های زیادی می‌شود. از روان کردن زنجیر دوچرخه گرفته تا قطعات ماشین از این روغن استفاده می‌کنند. اما روغن دنده صنعتی در ماشین الات صنعتی بیشترین استفاده را دارد.

روغن دنده صنعتی

از آن برای راحتی حرکت چرخ دنده‌ها و همچنین بالا بردن مقاومت قطعات در مواقعی که سایش، فشار و اصطحاک بالا باشد استفاده می‌شود. لازمه کار دستگاه‌ها در هر شرایط وجود این نوع روغن‌هاست که بسته به نوع کارایی شما و همچنین نوع شرایط باید روغن‌های مناسبی را انتخاب کنید.

کاربرد روغن دنده صنعتی

روغن دنده صنعتی نقش مهمی در حرکت چرخ دنده‌ها و همچنین تمیزی آنها دارد. به طور کلی این روغن‌های صنعتی به دو دسته معدنی (مینرال) و مصنوعی (سینتیک) تقسیم می‌شوند. این دو نوع روغن دنده صنعتی در صنایع سیمان، فولاد و حمل و نقل استفاده می‌شود. دنده‌هایی که این دو نوع روغن دنده‌ای باعث روان شدن حرکت آنها می‌شوند مارپیچ و حلزونی و یاتاقان‌ها می‌باشند.

انواع روغن های دنده صنعتی

همان‌طور که ذکر شد؛ روغن دنده صنعتی به دو دسته سینتیک و مینرال تقسیم می‌شوند که بیشترین استفاده، از روغن‌های سینتیک می‌باشد. مهم‌ترین نکته قبل از استفاده از روغن دنده صنعتی توجه به توصیه‌های سازنده دستگاه در مورد روغن صنعتی می‌باشد.

به هیچ عنوان از سایر روغن‌های صنعتی به عنوان روغن دنده صنعتی استفاده نکنید. اما سوال اصلی اینجاست که فرق بین سینتیک و مینرال چیست؟ در مرحله اول از روغن های مینرال استفاده می‌شود. در صورتی که روغن مینرال نتواند شرایط سخت و تحت فشار را تحمل کند از روغن های سینتیک استفاده می‌شود.  حتی روغن دنده صنعتی از نوع سینتیک نیز به دو نوع الکالین گلایکول و پلی الفا الفین طبقه بندی می‌شوند. این نوع روغن دنده صنعتی علاوه بر اینکه مقاومت چرخ دنده‌ها را افزایش می‌دهد بلکه باعث افزایش طول عمر و همچنین مصرف پایین انرژی می‌شوند.

یکی از نکات مهم در این نوع روغن دنده، استفاده آن در بالاترین و پایین‌ترین دما است. بنابراین استفاده از روغن دنده سینتیک مناسب‌تر است.

نکات مهم در خرید روغن دنده ای

برای انتخاب روغن دنده صنعتی مناسب سه نکته مهم را باید در نظر داشته باشید.

1.پایداری حرارتی و از دست ندادن اکسیداسیون: به دلیل دمای بالای موتورها باید روغن‌های استفاده شده از پایداری حرارتی بالایی برخوردار باشند تا در مواجه با دما اکسیده نشوند. در صورت اکسیده شدن باعث ایجاد لجن و مواد کثیف و پایین امدن طول عمر خواهد شد.

2.فشار پذیری بالا: در صورتی که موتور شما در فشار بالا فعالیت داشته باشد و با شوک‌های ناگهانی و زیاد همراه باشد باید روغنی را انتخاب کنید که خواص EP داشته باشند.

3.حفاظت از چرخ دنده در برابر آلودگی خارجی: روغن دنده صنعتی باید در برابر آلودگی خارجی از جمله رطوبت و آب مقاومت داشته باشند. از مهم‌ترین ویژگی روغن موتورهایی با این ویژگی، خاصیت جداپذیری ساده از آب است.

از روغن دنده‌ای های صنعتی برای چه موارد دیگری استفاده می‌شود؟

در بالا اشاره کردیم که روغن دنده صنعتی ماده‌ای برای روان کردن چرخ دنده‌ها است. از این رو شما می‌توانید از ان برای گیربکس‌ها، باکس‌های انتقال نیرو در خودروها و کامیون‌ها نیز استفاده کنید. اما هر کدام از این بخش‌ها باید دارای روغن‌های صنعتی مخصوص هستند و باید به ویژگی‌های چرخ دنده‌ها در آنها دقت داشته باشید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.

روغن های صنعتی مخصوص گیربکس چیست؟

این نوع روغن‌های صنعتی دنده‌ای برای کار در شرایط با فشار بالا و دمای بسیار زیاد انتخاب می‌شوند. نکته مهم در این نوع روغن‌های صنعتی مدت زمان و طول عمر آن‌هاست که نسبت به سایر روغن‌های صنعتی بیشتر است.

روغن دنده صنعتی

از این روغن‌ها در دنده‌های مارپیچ، مخروطی و ستاره‌ای بیشترین استفاده را می‌کنند. بیشتر استفاده از این روغن‌های صنعتی در ماشین‌ها و کامیون‌ها است. یکی از مهم‌ترین نکات در روغن‌های موتور تعویض آنهاست که باید رانندگان به آن نظارت داشته باشند و هر چند وقت یکبار اقدام به تعویض آن کنند. با این کار، عملکرد وسیله شما افزایش می‌یابد. در صورتی که تعویض روغن را به تعویق بیاندازید باعث فرسایش گیربکس و در نتیجه خرابی آن می‌شود که هزینه بالایی را روی دستان شما می‌گذارد.

خرید روغن دنده صنعتی

برای خرید روغن دنده صنعتی به یاد داشته باشید که در چه زمینه‌ای و برای چه وسیله‌ای اقدام به خرید می‌کنید تا بر اساس آن روغنی با پایداری بالا و همچنین مقاومت در برابر فشار تهیه کنید.

به یاد داشته باشید خرید روغن موتور بدون اطلاع از نوع آن و همچنین بدون در نظر داشتن اینکه در چه مواردی مورد استفاده شما قرار می‌گیرد ممکن است باعث خرابی در دستگاه و همچنین هزینه‌های زیاد باشد. قبل از خرید روغن دنده صنعتی ابتدا سعی داشته باشید نوع دنده‌ها و شرایط کاری خود را مورد بررسی قرار دهید.

زیرا شما نمی‌توانید از هر نوع روغن دنده برای حفاظت و همچنین روان کردن دنده‌ها استفاده کنید.  برای مثال گیربکس‌های صنعتی اکثرا گرمای شدید را تحمل می‌کنند که از این رو باید از روغنی استفاده کرد که علاوه بر ایجاد لغزندگی بالا پایداری گرما و هم چنین اکسیداسیون مقاومت بالایی را نیز داشته باشد تا در گرما علاوه بر کارایی بالا بتواند طول عمر خود را نیز حفظ کند.

قیمت روغن دنده صنعتی

قیمت روغن‌ دنده صنعتی بر اساس نوع فعالیت شما و همچنین موادی است که درون آنها است. این نوع روغن ها به صورت بشکه‌ای فروخته می‌شوند.

البته در مورد روغن‌های صنعتی مخصوص گیربکس این موارد متفاوت می باشد. در ایران شرکت‌های زیادی هستند که اقدام به تولید این نوع روغن‌های صنعتی می‌کنند و کیفیت بالایی نیز دارند. از جمله بهران و ایرانول که کیفیت بالایی را نیز به همراه دارند. برای نمونه قیمت برخی از این روغن های صنعتی را برای شما قرار می‌دهیم.

سخن پایانی

سعی کنید در خرید روغن‌ دنده صنعتی نکات مهم همچون نوع کارایی شما و همچنین مواد تشکیل دهده آن روغن را در نظر داشته باشید. روغن‌های دنده‌ای از محصولات مهم برای روان بودن کارکرد دنده‌ها و همچنین طول عمر بالای آن‌ها می‌باشد که باید سعی داشته باشید هر چند وقت یکبار بسته به نوع کار کردن وسیله شما اقدام به تعویض آن داشته باشید. همانطور که گفتیم روغن‌های دنده صنعتی دو نوع صنعتی و معدنی هستند که هر کدام از آن‌ها می‌توانند بسته به نیاز شما باعث بهبود کارایی شود.

از خصوصیات یک روغن دنده عالی می‌توان به مقاومت در برابر اکسیداسیون و حرارت، قدرت جداپذیری آب از روغن، خاصیت ضد سایش و فشار، خاصیت زنگ زدگی و کاهش هزینه‌های سوخت و انرژی اشاره داشت. بیشترین نوع استفاده از روغن‌های دنده صنعتی از نوع ep می‌باشد که به دلیل کارایی بیشتر و مقاومت بالایی که دارند در اکثر صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از مهم‌ترین ویژگی آن‌ها محافظت از سطوح دنده در برابر فشار بار زیاد است که باید در نظر داشته باشید که این نوع روغن را در صنایعی که دنده‌ها در فشار و شوک ناگهانی قرار دارند استفاده کنید که بیشترین کارایی را می‌تواند داشته باشد.

سوالات متداول

1.روغن دنده صنعتی چیست؟

به طور کلی از روغن‌های صنعتی استفاده‌های زیادی می‌شود. از روان کردن زنجیر دوچرخه گرفته تا قطعات ماشین از این روغن استفاده می‌کنند. اما روغن دنده صنعتی در ماشین الات صنعتی بیشترین استفاده را دارد.

2.کاربرد روغن صنعتی چیست؟

روغن دنده صنعتی در صنایع سیمان، فولاد و حمل و نقل استفاده می‌شود. دنده‌هایی که این دو نوع روغن دنده‌ای باعث روان شدن حرکت آنها می‌شوند مارپیچ و حلزونی و یاتاقان‌ها می‌باشند.

 

فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 38 نتایج
دسته های محصولات
قیمت محصولات:
برندهای محصولات
بسته بندی