بهران اتوماتیک II (بشکه)

14,800,000تومان

بهران اتوماتیک II یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید
بهران اتوماتیک II

بهران اتوماتیک II (بشکه)

14,800,000تومان