بهران اتوماتیک III (بشکه)

17,500,000تومان

بهران اتوماتیک III یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک  (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

سبد خرید
بهران اتوماتیک iii

بهران اتوماتیک III (بشکه)

17,500,000تومان