نمایش 1–12 از 728 نتیجه

نمایش 9 24 36

روغن دنده صنعتی ایرانول IG68 (بشکه)

روغن دنده صنعتی ایرانول IG68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV100 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV100 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV68 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV46 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV32 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV32 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV22 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV22 (بشکه) با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن هیدرولیک ایرانول HV15 (بشکه)

روغن هیدرولیک ایرانول HV15 (بشکه) ایرانول HV با استفاده از روغن پايه‌ی پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هيدروژناسيون و همچنین مواد افزودني ضد سائیدگی، ضد اکسیداسیون و ضد زنگ‌زدگی، توليد گرديده‌است.

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B (بشکه)

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) توليد گرديده است.

روغن توربین ایرانول HBX PLUS 46 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX PLUS 46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك گروه III، بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

روغن صنعتی ایرانول GTL9 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول GTL9 (بشکه)‏ با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه)

روغن صنعتی ایرانول GTL65 (بشکه) با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی نفت خام (Lube cut) و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

روغن توربین ایرانول HBX PLUS32 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX PLUS32 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك گروه III، بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.