فروشگاه

74 کالا

 • 5%

  روغن دنده صنعتی Shell Omala F 460

  9,500,000تومان
  روغن های Shell Omala F 460، با استفاده از روغن های پایه تصفیه شده با حلال و افزودنی ویژه گوگرد-فسفر فرموله شده اند تا بتوانند عملکرد فشار بسیار فوق العاده ای نسبت به روغن های دنده سرب داشته باشند.روغن Shell Omala F 460، دارای درجه گرانروی 460 در 40دجه سانتی گراد و گرانروی 30.8 در 100 درجه سانتی گراد می باشد.این روغن دارای نقطعه اشتعال 204 و نقطعه ریزش -9…
 • روغن دنده صنعتی Shell omala S2 G100

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G 100

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G 100، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن (Omala S2 G 100(Shell، دارای درجه گرانروی 100 در 40 درجه سانتی گراد…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G 68

  نام قبلی: Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G68، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن (Omala S2 G68(Shell، دارای درجه گرانروی 68 در 40 درجه سانتی گراد و…
 • روغن دنده صنعتی Shell omala S2 G 150

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G150

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G150، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن (Omala S2 G150(Shell، دارای درجه گرانروی 150 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G220

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G220

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G220، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن Omala S2 G200(Shell)، دارای درجه گرانروی 220 در 40 درجه سانتی گراد و گرانروی…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G320

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G320

  نام قبلی Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G320، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن Omala S2 G 320(Shell)، دارای درجه گرانروی 320 در 40 دجه سانتی گراد…
 • Shell Omala S2 G460 روغن دنده صنعتی

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G460

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G460، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن Omala S2 G 460(Shell)، دارای درجه گرانروی 460 در 40درجه سانتی گراد و گرانروی…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G 680

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G 680

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G 680، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن Omala S2 G 680(Shell)، دارای درجه گرانروی 680 در 40دجه سانتی گراد و…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G1000

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S2 G 1000

  نام قبلی:Shell Omala Oils روغن های Shell Omala S2 G 1000، برای عملیات روغن کاری در دنده های سنگین صنعتی تولید شده اند.این روغن ها بسیار با کیفیت و در برابر فشار شدید مقاوم هستند.این روغن ها برای عملکرد بهتر در چرخ دنده ها از ویژگی های ضد اصطکاک و ظرفیت حمل بار بالا بهره میبرند. روغن Omala S2 G1000(Shell)، دارای درجه گرانروی 1000 در 40دجه سانتی گراد و گرانروی…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 150

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 220

  نام قبلی محصول:Shell Tivela S روغن Omala S4 WE 220، یک روغن دنده صنعتی مصنوعی پیشرفته است. روغن دنده Omala S4 We، برای انکه بتواند در شرایط سخت عملکرد خوبی را از خود نشان دهد و باعث بهره وری انرژی، افزایش مقومت در برابر میکرو حفره ها شود، شرکت Shell از مایعات و مواد افزودنی پایه پلی الکیلن گلیکول با کیفیت بسیار بالا در این محصولات استفاده کرده است.روغن Omala…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 150

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 150

  نام قبلی محصول:Shell Tivela S روغن Omala S4 WE 150، یک روغن دنده صنعتی مصنوعی پیشرفته است. روغن دنده Omala S4 We، برای انکه بتواند در شرایط سخت عملکرد خوبی را از خود نشان دهد و باعث بهره وری انرژی، افزایش مقومت در برابر میکرو حفره ها شود، شرکت Shell از مایعات و مواد افزودنی پایه پلی الکیلن گلیکول با کیفیت بسیار بالا در این محصولات استفاده کرده است.روغن Omala…
 • روغن دنده صنعتی Shell omala

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 460

  نام قبلی محصول:Shell Tivela S روغن Omala S4 WE 460، یک روغن دنده صنعتی مصنوعی پیشرفته است. روغن دنده Omala S4 We، برای انکه بتواند در شرایط سخت عملکرد خوبی را از خود نشان دهد و باعث بهره وری انرژی، افزایش مقومت در برابر میکرو حفره ها شود، شرکت Shell از مایعات و مواد افزودنی پایه پلی الکیلن گلیکول با کیفیت بسیار بالا در این محصولات استفاده کرده است.روغن Omala…
 • روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 680

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 WE 680

  نام قبلی محصول:Shell Tivela S روغن Omala S4 WE 680، یک روغن دنده صنعتی مصنوعی پیشرفته است. روغن دنده Omala S4 We، برای انکه بتواند در شرایط سخت عملکرد خوبی را از خود نشان دهد و باعث بهره وری انرژی، افزایش مقومت در برابر میکرو حفره ها شود، شرکت Shell از مایعات و مواد افزودنی پایه پلی الکیلن گلیکول با کیفیت بسیار بالا در این محصولات استفاده کرده است. روغن…
 • روغن دنده صنعتی Shell omala s4 gx 150

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GX 150

  روغن Shell Omala S4 GX 150، یک روغن دنده سنگین مصنوعی پیشرفته است، شرکت Shell با اضافه کردن مواد افزودنی با کیفیت بسیار بالا باعث شده که این روغن عملکرد روانکاری فوق العاده ای در شرایط سخت داشته باشد و همچنین با استفاده از این روغن میتوان کاهش اصطکاک، عمرطولانی و مقاومت در برابر میکرو حفره را برای حفاظت از دنده مشاهده کرد. Shell Omala S4 GX 150، دارای درجه…
 • روفن دنده SHELL Omala S4 GX 220

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GX 220

  روغن Shell Omala S4 GX 220، یک روغن دنده سنگین مصنوعی پیشرفته است، شرکت Shell با اضافه کردن مواد افزودنی با کیفیت بسیار بالا باعث شده که این روغن عملکرد روانکاری فوق العاده ای در شرایط سخت داشته باشد و همچنین با استفاده از این روغن میتوان کاهش اصطکاک، عمرطولانی و مقاومت در برابر میکرو حفره را برای حفاظت از دنده مشاهده کرد. Shell Omala S4 GX 220، دارای درجه…
 • روغن دنده صنعتی Shell omala

  روغن دنده صنعتی Shell Omala S4 GX 320

  روغن Shell Omala S4 GX 320، یک روغن دنده سنگین مصنوعی پیشرفته است، شرکت Shell با اضافه کردن مواد افزودنی با کیفیت بسیار بالا باعث شده که این روغن عملکرد روانکاری فوق العاده ای در شرایط سخت داشته باشد و همچنین با استفاده از این روغن میتوان کاهش اصطکاک، عمرطولانی و مقاومت در برابر میکرو حفره را برای حفاظت از دنده مشاهده کرد. Shell Omala S4 GX 320، دارای درجه…
فیلتر محصولات نمایش 1 - 16 از 74 نتایج
دسته های محصولات
قیمت محصولات:
برندهای محصولات
بسته بندی