آموزشی

راه های افزایش بازده خودرو و کاهش سوخت با انتخاب روغن موتور مناسب

روغن موتور مناسب

 

برای کاهش مصرف سوخت و افزایش بازده موتور خودرو باید در نظر داشت هرگونه تغییرات کوچک در طی زمان های طولانی می تواند به کاهش چشمگیر سوخت و صرفه جویی در هزینه ها منجر شود.در این مقاله دو عامل ویسکوزیته روغن و کیفیت روغن مورد را بررسی قرار دادیم.

انتخاب روغن با ویسکوزیته پایین

یکی از راهکارهای کاهش مصرف سوخت میتوان به انتخاب روغن با ویسکوزیته پایین اشاره کرد، با توجه به پیشرفت موتور ها در گذشته بیشتر از روغن های با ویسکوزیته بالا استفاده می شده است مانند روغن های 20W-50، 10W-40، اما امروزه اگر به خودرو های مدرن توجه کنیم از روغن های با ویسکوزیته پایین استفاده میکنند مانند روغن های 0W-20، 5W-30. زیرا روغن های با ویسکوزیته بالاتر، فشار بیشتری را بر روی پمپ های سوخت وارد می کند مخصوصا در زمان های گرم شدن موتور زیرا موتور بیشتر کار میکند تا بتواند روغن با ویسکوزیته بالارا از طریق سیستم به پیستون ها، سوپاپ ها و میل لنگ منتقل کند.روغن های با گرانروی بالا، یک فیلم محافظ ضخیم تر بین قطعات داخلی و متحرک موتور ایجاد می کنند.با این حال، بسیاری از ترکیبات جدید روغن با ویسکوزیته پایین حاوی مواد افزودنی شیمیایی پیشرفته و اصلاح کننده های اصطکاک هستند که ویسکوزیته پایین را جبران می کنند و در واقع روغن را تقویت می کنند، بنابراین روغن با ویسکوزیته پایین تر میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند.

استفاده از روغنهای کاملاً مصنوعی

راهکار دوم برای کاهش مصرف و افزایش بازده میتوان به استفاده از روغنهای کاملاً مصنوعی اشاره کرد زیرا جریان روغن بهبود یافته در هنگام شروع دمای هوا همچنین باعث بهبود مصرف سوخت می شوند.از انجا که روغن های سنتتیک حاوی موم(Wax) نمی باشند و هنگامی که خودرو به مدت طولانی خاموش است در اثر سرد شدن ماشین این روغن ها سفت نمی شوند و در صبح هنگامی که خودرو در شرایط سرد شروع به کار میکند روغن موتور و روغن دنده برای به حرکت درامدن نیاز به انرژی و قدرت زیادی ندارند و باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان خودرو می شود.

 

تفاوت روغن های معمولی و روغن سنتتیک

تفاوت روغن های معمولی و روغن سنتتیک در دمای پایین

 

همانطور که گفته شد به طور کلی راهکارهای بالا در مدت زمان های طولانی می توانند بسیار موثر واقع شوند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید