کمپرسور و روانکاری آنها

کمپرسور ها و روانکاری آنها

کمپرسور ها تقریبا مهمترین وسیله در هر تاسیسات تولیدی هستند و به ان ها قلب سیستم هوا یا گاز گفته می شود به همین خاطر نگهداری از این دستگاه ها و روانکاری آن ها برای کاهش هزینه ها از توجه بالایی برخوردار است. برای درک حیاتی نقش روانکار ها در کمپسورها ابتدا باید عملکرد آن ها و همچنین تاثیرات سیستم بر روی روان کننده برای انتخاب و تجزیه و تحلیل روانکارها را درک کنید.

ادامه مطلب