پارس نيسان 150 (بشکه)

10,500,000تومان

پارس نيسان، با استفاده از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني فشار پذير EP و ضدسايش جهت مصرف در دنده هاي صنعتي تحت شرايط عملياتي سخت توليد گرديده است.

سبد خرید
پارس نیسان 150 بشکه

پارس نيسان 150 (بشکه)

10,500,000تومان