روغن دنده صنعتی بهران بردبار 320

روغن دنده صنعتی بهران بردبار 320، دارای نقطه انجماد 12- و نقطعه اشتعال 244+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث میشود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. روغن دنده صنعتی بهران بردبار 320، یکی از بهترین روغن های صنعتی در زمینه روانکاری دنده ها و به دلیل اثر کاهش فشار (EP) در دنده های بسیار بارگیری شده در جعبه دنده ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سبد خرید
بهران بردبار 320

روغن دنده صنعتی بهران بردبار 320

13,000,000تومان