روغن بهران هیدرولیک T32 (بشکه)

9,300,000تومان

روغن بهران هیدرولیک T32 دارای درجه ی گرانروی 32 در دمای 40 درجه ی سانتی گراد و شاخص گرانروی 150 و نقطه اشتعال 186+ و نقطه ریزش -30 میباشد که می توانید در قسمت مشخصات فنی مشاهده کنید.

سبد خرید
بهران هیدرولیک T32

روغن بهران هیدرولیک T32 (بشکه)

9,300,000تومان