روانکارهای نساجی

نساجی

صنعت نساجی و روانکارهای مخصوص نساجی

نساجی چیست؟ نساجی یعنی پارچه بافته یا بافتنی است که از نخ درست شده است. منسوجات چیست؟ جدا از الیاف، نخ و پارچه یا هر محصول دیگری که از این ترکیبات ساخته شده باشد، منسوجات میگویند. فیبر ماده اصلی در … ادامه مطلب

2 نظرات