روغن Shell Tonna S2 M

روغن های Shell Tonna S2 M به طور ویژه برای روانکاری اسلایدهای ماشین ابزار، میزها و مکانیسم های تغذیه طراحی شده اند.

سبد خرید
Shell Tonna S2 M

روغن Shell Tonna S2 M