روغن بهران هیدرولیک T46 (بشکه)

9,700,000تومان

روغن بهران هیدرولیک T46، دارای درجه ی گرانروی 46 در دمای 40 درجه ی سانتی گراد و شاخص گرانروی 150 و نقطه اشتعال 206+ ونقطه ریزش -30 میباشد که میتوانید در قسمت مشخصات فنی مشاهده کنید.

سبد خرید
بهران هیدرولیک T46

روغن بهران هیدرولیک T46 (بشکه)

9,700,000تومان