روغن پارس لیتیم EP(ماهان EP سابق) (سطل 35 پوندی )

روغن پارس لیتیم EP(ماهان EP سابق) (سطل 35 پوندی ) چند منظوره با كارايي بالا است كه با استفاده از تغليظ كننده صابون ليتيومي و روغن هاي پايه با شاخص گرانروي بالا فرموله شده است.

سبد خرید

روغن پارس لیتیم EP(ماهان EP سابق) (سطل 35 پوندی )