روغن پارس لیتیم 3 (ماهان3 سابق) (کارتن تیوپ)

روغن پارس لیتیم 3(ماهان3 سابق ) (کارتن تیوپ ) چند منظوره با كارايي بالا است كه با استفاده از تغليظ كننده صابون ليتيومي و روغن هاي پايه با شاخص گرانروي بالا فرموله شده است تا از سطوح روانكاري شده در مقابل سايش، زنگ زدگي و خوردگي محافظت كند.

سبد خرید

روغن پارس لیتیم 3 (ماهان3 سابق) (کارتن تیوپ)