روغن بهران حرارت

13,900,000تومان

روغن بهران حرارت دارای نقطه ریزش 12- و نقطعه اشتعال 206+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث می شود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. روغن بهران حرارت یک روغن پارافینی بسیار تصفیه شده و پایدار است که به عنوان یک وسیله انتقال حرارت استفاده می شود. ا توجه به دماهای بسیار بالایی که در ماشین آلاتی که از روغن های انتقال حرارت استفاده می کنند، این روغن باید مقاومت بسیار خوبی در برابر اکسیداسیون، حرارت و رسوبات کربن داشته باشد.

سبد خرید
بهران حرارت

روغن بهران حرارت

13,900,000تومان