روغن پارس ترانسفرمر CLASS I(بشکه)

روغن پارس ترانسفرمر CLASS I(بشکه) یا روغن عایق (insulating oil) در دماهای بالا دارای پایداری عالی و خاصیت عایق الکتریکی و خنک کنندگی مناسب دارد.

سبد خرید

روغن پارس ترانسفرمر CLASS I(بشکه)