روغن حرارتی

1 کالا

  • بهران حرارت

    روغن بهران حرارت

    11,300,000تومان
    روغن بهران حرارت دارای نقطه ریزش 12- و نقطعه اشتعال 206+ درجه سانتی گراد می باشد که باعث می شود در دماهای بالا و پایین عملکرد مناسبی داشته باشد. روغن بهران حرارت یک روغن پارافینی بسیار تصفیه شده و پایدار است که به عنوان یک وسیله انتقال حرارت استفاده می شود. ا توجه به دماهای بسیار بالایی که در ماشین آلاتی که از روغن های انتقال حرارت استفاده می کنند، این…