روغن توربین ایرانول HBX68 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydrofinishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HBX68 (بشکه)