روغن توربین ایرانول HBX PLUS32 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX PLUS32 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك گروه III، بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HBX PLUS32 (بشکه)