روغن توربین ایرانول HBX PLUS 46 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HBX PLUS 46 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك گروه III، بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هيدروژن (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HBX PLUS 46 (بشکه)