روغن توربین ایرانول HB125 (بشکه)

روغن توربین ایرانول HB125 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرایند هيدروژناسیون (Full Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن توربین ایرانول HB125 (بشکه)