روغن بهران مقاوم 150

11,000,000تومان

روغن بهران مقاوم 150 روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار می باشد و استفاده از آن در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد، پیشنهاد می شود.

سبد خرید
بهران مقاوم 150

روغن بهران مقاوم 150

11,000,000تومان