پارس نيسان 100 (بشکه)

پارس نيسان، با استفاده از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني فشار پذير EP و ضدسايش جهت مصرف در دنده هاي صنعتي تحت شرايط عملياتي سخت توليد گرديده است.

سبد خرید
پارس نیسان 100 بشکه

پارس نيسان 100 (بشکه)

9,400,000تومان