روغن پارس کیوان 100 (بشکه)

8,400,000تومان

پارس کیوان، روغن گردشی با عملکرد مطلوب بوده که با بهر ه گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ تولید گردیده است.

سبد خرید
پارس کیوان 100 بشکه

روغن پارس کیوان 100 (بشکه)

8,400,000تومان