پارس هيدروليك اتوماتيك 32 (بشکه)

9,800,000تومان

پارس هیدرولیک اتوماتیک، با استفاده از روغن پایه بسیارمرغوب و مواد افزودنی ویژه جهت مصرف برای کلیه سیستم هایی که در معرض تغييرات زیاد درجه حرارت هستند و به روغن هیدرولیک با کیفیت و شاخص گرانروی بالا  نیاز دارند، تولید گردیده است.

سبد خرید
پارس هیدرولیم اتوماتیک 32

پارس هيدروليك اتوماتيك 32 (بشکه)

9,800,000تومان