پارس بابک ویژه 22 (بشکه)

پارس بابك ويژه با بهره گيري از روغن پايه بسيار مرغوب و مواد افزودني ضد سايش، ضد اكسيداسيون و ضد زنگ زدگي جهت استفاده در سيستم هاي هيدروليك و گردشي پيشرفته توليد گرديده است.

سبد خرید
پارس بابک ویژه 22

پارس بابک ویژه 22 (بشکه)