روغن بهران بردبار PS 460 (بشکه)

روغن بهران بردبار PS 460 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. 

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران بردبار PS 460 (بشکه)