روغن بهران بردبار F 68(بشکه)

روغن بهران بردبار F 68(بشکه) ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران بردبار F 68(بشکه)