روغن بهران بردبار 46 (بشکه)

روغن بهران بردبار 46 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان های ساده در گستره دمایی 9- تا 100 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران بردبار 46 (بشکه)