روغن بهران بردبار 1000 (بشکه)

روغن بهران بردبار 1000 (بشکه)، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران بردبار 1000 (بشکه)