روغن پارس بابک 460 (بشکه)

روغن پارس بابک 460 (بشکه) ، روغن هيدروليك با كارايي بالا است كه با استفاده از روغن پايه و مواد افزودني ضد خوردگی و ضد اکسیداسیون فرموله شده تا سيستم هاي گردشی و هيدروليكي، یاتاقان های ضد اصطکاک، جعبه دنده های بسته و جعبه لنگ انواع کمپرسورها را محافظت كند.

سبد خرید

روغن پارس بابک 460 (بشکه)