روغن بهران هیدرولیک T32 (بشکه)

روغن بهران هیدرولیک T32 (بشکه) ، روغن هیدرولیک مرغوب با شاخص گرانروی بالا که برای روانکاری دستگاه های هیدرولیکی که در محدوده دمایی متغیر کار میکنند پیشنهاد می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران هیدرولیک T32 (بشکه)