روغن بهران هیدرولیک H22 (بشکه)

روغن بهران هیدرولیک H22 (بشکه)، روغن مناسب برای سیستم های هیدرولیک و پرسهای سبک و سنگین است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن بهران هیدرولیک H22 (بشکه)