بهران هیدرولیک T 100

12,200,000تومان

روغن صنعتی بهران هیدرولیک T100، یک روغن هیدرولیک با کیفت عالی برای محدوده های وسیع دما می باشد که دارای افزودنی بهبود دهنده شاخص ویسکوزیته ویژه ای هستند که باعث میشود در دماهای مختلف کارایی خود را حفظ کند.

روغن بهران هیدرولیک T 100، دارای درجه ی گرانروی 100 در دمای 40 درجه ی سانتی گراد و شاخص گرانروی 150 و نقطه اشتعال 220+ ونقطه ریزش -30 میباشد که میتوانید در قسمت مشخصات فنی مشاهده کنید.

سبد خرید
بهران هیدرولیک T100

بهران هیدرولیک T 100

12,200,000تومان