روغن گردشی ایرانول CM460 (بشکه)

روغن گردشی ایرانول CM460 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني مناسب جهت استفاده در سیستم های هیدرولیک صنایع فولاد توليد گرديده است

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن گردشی ایرانول CM460 (بشکه)