روغن گردشی ایرانول C68 (بشکه)

روغن گردشی ایرانول C68 (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی ، توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن گردشی ایرانول C68 (بشکه)