روغن پارس کمپرسور1053ایزو68 (بشکه)

روغن پارس کمپرسور1053ایزو68 (بشکه) با بهره گیری از روغن های پایه معدنی با شاخص گرانروی بالا و مواد افزودنی مرغوب برای روانکاری در کمپرسورهای مارپیچی و تیغه­ای فرموله شده است.

سبد خرید

روغن پارس کمپرسور1053ایزو68 (بشکه)