روغن پارس لیتیم (ماهان سابق)MDS3 (بشکه)

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق)MDS3 (بشکه) با بهره­ گيري از روغن پايه­ مرغوب و تغلیظ کننده صابون ليتيوم به منظور روانكاري انواع مختلف ماشين­ آلات راه سازی و معدنی و نیز ياتاقان­هاي تحت فشار و بار ناگهاني در دماهاي بالا به کار می رود. ا

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق)MDS3 (بشکه)