روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس 1 (بشکه)

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس 1 (بشکه)  با تغلیظ کننده صابون لیتیوم كمپلكس است که در فرمولاسیون آن از افزودنی های بالا برنده فشارپذیری (EP) استفاده شده.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) کمپلکس 1 (بشکه)