روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) (بشکه)

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق ) (بشکه) چند منظوره با كارايي بالا است كه با استفاده از تغليظ كننده صابون ليتيومي و روغن هاي پايه با شاخص گرانروي بالا فرموله شده است تا از سطوح روانكاري شده در مقابل سايش، زنگ زدگي و خوردگي محافظت كند.

سبد خرید

روغن پارس لیتیم (ماهان سابق) (بشکه)