روغن هیدرولیک بهران T68

11,500,000تومان

 روغن هیدرولیک بهران T68، درای درجه ی گرانروی 68 در دمای 40 درجه ی سانتی گراد و گرانروی 11 در دمای 100 درجه سانتی گراد و نقطه اشتعال 218 میباشد که میتوانید در قسمت مشخصات فنی مشاهده کنید.

سبد خرید
بهران هیدرولیک t68

روغن هیدرولیک بهران T68

11,500,000تومان