روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B (بشکه)

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B (بشکه) با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Full Hydrofinishing) توليد گرديده است.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن انتقال حرارت ایرانول HT-B (بشکه)