روغن پارس انتقال حرارت 32 (بشکه)

روغن پارس انتقال حرارت 32 (بشکه) ، روغني با پایه پارافینیک با كيفيت و پالایش عالي است كه به عنوان يك واسط انتقال حرارت غير مستقيم با حداكثر تحمل دماي 300 درجه سانتي گراد در سيستم هاي بسته استفاده مي شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

روغن پارس انتقال حرارت 32 (بشکه)