روغن بهران کمپرسور VDL 46

11,300,000تومان

روغن بهران کمپرسور، دارای نقطه اشتعال 218 درجه ونقطه ریزش -9 درجه سانتی گراد میباشد و باعث میشود در شرایط سخت هم به خوبی عملیات روانکاری را انجام دهد. این روغن برای سیستم هایی با دمای تخلیه 20 بار و 100 درجه سانتی گراد تا 6000 ساعت مورد استفاده قرار بگیرد.

سبد خرید
بهران کمپرسور vdl 46

روغن بهران کمپرسور VDL 46

11,300,000تومان