بهران مقاوم 68

9,300,000تومان

روغن بهران مقاوم، روغن مخصوص روانکاری ماشین ابزار می باشد و استفاده از آن در مواردی که عدم پاشش روانکار مورد نظر باشد، پیشنهاد می شود.

سبد خرید
بهران مقاوم 68

بهران مقاوم 68

9,300,000تومان