گریس کلسیم سولفونات کمپلکس 2_1 (بشکه)

گریس کلسیم سولفونات کمپلکس 2_1 (بشکه) با تغلیظ کننده صابون كلسيم سولفونات كمپلكس است که به منظور روانکاری ياتاقان­هاي صنعتي، كابل­ها، چرخ­دنده­هاي باز، وينچ­ها و زنجيرهايي كه تحت شرايط عملياتي سخت قرار دارند تولید می شود.

سبد خرید
مكان گيرنده

گریس کلسیم سولفونات کمپلکس 2_1 (بشکه)