روغن پارس گریس شاسی +3 (کارتن 12 کیلویی)

روغن پارس گریس شاسی +3 (کارتن 12 کیلویی) با بافت نرم و بر پایه تغلیظ کننده صابون کلسیم می باشد که در روانکاری عمومی شاسی اتومبیل ها، اتصالات، لولاهای در و قفل ها به کار برده می شود.

سبد خرید

روغن پارس گریس شاسی +3 (کارتن 12 کیلویی)